Co to jest terapia psychologiczna? Kiedy należy ją podjąć?

Co to jest terapia psychologiczna? Kiedy należy ją podjąć?

Psychoterapia- jest to specjalistyczna metoda leczenia, polegająca na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych  oddziaływań psychologicznych, wykorzystujących kompetencje psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychogennymi ( nerwice, zaburzenia osobowości, psychozy, uzależnienia) oraz z takimi zaburzeniami, które mają psychologiczne konsekwencje.

 

Psychoterapeuci przechodzą szkolenia w zakresie różnych nurtów terapeutycznych:

- koncepcje psychodynamiczne-  celem terapii jest wzmocnienie funkcji ego i uzyskanie przez pacjenta tzw. korektywnego emocjonalnego doświadczenia ( odkrycie nieświadomych przeżyć, odreagowanie ich, uzyskanie stopniowego wglądu);

- koncepcje poznawczo-behawioralne- opierają się na założeniu, iż wszystkie zachowania człowieka nabywane są w toku uczenia się, będącego procesem, na który składają się doświadczenia indywidualne, jednostkowe. Istotną rolę w uczeniu się odgrywają struktury poznawcze, przekonania człowieka i pamięć doświadczeń społecznych;

- koncepcje humanistyczno- egzystencjalne-   podkreślają, że zaburzenia powstają w dzieciństwie, gdy rodzice nie stwarzają dziecku dogodnych do rozwoju warunków wychowawczych.  Terapia powinna stwarzać ludziom z zaburzeniami i problemami egzystencjalnymi warunki sprzyjające swobodnemu rozwojowi, samorealizacji oraz wyzwalać ich siły lecznicze, aby mógł zrozumieć własny problem i wprowadzić konstruktywne zmiany w swoje życie;

- koncepcje systemowo- interakcyjne stanowią najmłodszy nurt w psychoterapii. Podkreślają, iż patologia jednostki jest rezultatem jej zaburzonych stosunków interpersonalnych;

W praktyce klinicznej niewielu terapeutów trzyma się konkretnej orientacji teoretycznej. W zależności od własnych preferencji i problemu pacjenta stosują techniki pochodzące z różnych koncepcji teoretycznych ( podejście eklektyczne).

Terapia psychologiczna -  często celem terapii jest wspomaganie funkcjonowania jednostki w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania, wspieranie w osobistym rozwoju.

Terapia może pomóc człowiekowi w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi oraz ułatwić wzajemne porozumienie. Może pomóc zmienić niepożądane zachowania, nauczyć się nowych, korzystniejszych, polepszyć komunikację międzyludzką.

Zdaniem amerykańskiego psychoterapeuty C. Rogersa, każdy człowiek posiada wszelkie zdolności jakie mu są potrzebne aby odnaleźć własną drogę i się rozwijać- terapeuta jest jedynie towarzyszem na drodze samorozwoju.

Pierwsze spotkanie ma charakter sesji diagnostycznej mającej na celu poznanie klienta, ustalenie wstępnej diagnozy problemu oraz zaplanowanie strategii radzenia sobie z nim.  Przekazywane są również informacje o formie, zasadach spotkań terapeutycznych oraz  możliwym dalszym przebiegu terapii.

Terapia indywidualna dla młodzieży i dorosłych

Udzielana jest pomoc w zakresie:

- problemów osobistych ( depresje, lęki, problemy w radzeniu sobie z emocjami, stresem, trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość, problemy z akceptacją siebie, zaburzenia odżywiania);

- problemów szkolnych;

- problemów rodzinnych;

Terapia rodzin

Spotkania odbywają się w konwencji terapii systemowej. Terapia oparta jest na zasobach i rozwiązaniach.

Celem jest zbadanie relacji osoby chorej, jej roli i funkcji wewnątrz systemu rodzinnego. Terapii poddaje się całą rodzinę, bo to ona ma problem wynikający ze stosunków, wartości i norm, które w niej obowiązują. Pacjent wyróżnia się tym, że u niego najbardziej dramatycznie manifestują się objawy. Źródłem problemów są zakłócenia komunikacji w rodzinie.

Choroba dziecka jest najczęściej pochodną konfliktów pomiędzy rodzicami. Ważne jest aby członkowie rodziny nauczyli porozumiewać się między sobą oraz rozumieć siebie nawzajem.

Terapia tańcem i ruchem

Jest dobrą metodą terapeutyczną dla osób, które mają problem z nawiązaniem kontaktu z drugim człowiekiem, osób mających trudności z akceptowaniem własnego ciała, siebie.

Terapia tańcem i ruchem jest metodą poszerzania własnej kreatywności, wydobycia twórczego potencjału, rozwijania samoświadomości.

Improwizacja w tańcu pomaga w uwolnieniu napięć, pozbyciu się złości, agresji, wyzwala spontaniczność i kreatywność w myśleniu. Lepiej poznajemy samych siebie, swoje potrzeby, emocje i pragnienia.

Wspólny taniec daje możliwość odczucia wspólnoty, wsparcia, zaufania.

V. Magdalena Baranowska,-  psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy

godło

Gościmy

Odwiedza nas 210 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon

Odsłon artykułów:
540092
Copyright © 2024 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.